Popis služeb

 • Zpracování organického kompostovatelného odpadu

  Na našich zařízeních na využití odpadů nabízíme využití:

  • odpadu z údržby zeleně
  • odpadního dřeva
  • stavební suti
  • kalů z ČOV
  • kalů z papíren
  • výkopové zeminy
  • dalších kompostovatelných odpadů
 • Rekultivace krajiny zasažené lidskou činností (doly, lomy, skládky atp.)

  Rekultivace krajiny Rekultivace krajiny Rekultivace krajiny

  Provádíme oživení zájmového prostoru vlastním rekultivačním materiálem dle povahy dalšího využití prostoru.